SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Ürünler ve kullanımları hakkında yada diğer sorularınız için önceden hazırladığımız soru ve cevap sayfamıza bir göz atın.

 

 

ÇAMAŞIRHANELERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TAVSİYELER

Çamaşırların yeteri kadar temizlenmemesi, lekelerin giderilememesi.

- Deterjan miktarının gerektiğinden az kullanılması.            ->            - Deterjan miktarları kontrol edilmelidir.
- Yıkama programının yanlış seçilmesi.           ->            - Yıkama süreleri ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
- Su sertliğinin yüksekliği.           ->            - Su sertliğinin yüksek olduğu durumlarda V-212 ürünü kullanılmalıdır.
- Yıkama suyunun fazlalığı.           ->            - Yıkama suyu seviyesi kontrol edilmelidir.

Beyaz çamaşırların girileşmesi ve sertleşmesi

- Su sertliğinin yüksekliği.           ->            - Su sertliğinin yüksek olduğu durumlarda V-212 ürünü kullanılmalıdır.
- Yetersiz durulama uygulanması.           ->            - Her yıkama için durulama en az 3 defa, en az 5 dakika uygulanmalıdır.
- Düşük miktarda deterjan kullanılması.           ->            - Deterjan miktarları kontrol edilmelidir.
- Sudaki yüksek tuz seviyesi.           ->            - V-214 ile talimatına uygun yıkama yapılmalıdır.

Beyaz çamaşırların sararması

- Sudaki yüksek demir miktarı.           ->            - Su sertliğinin yüksek olduğu durumlarda V-212 ürünü kullanılmalıdır.
- Yetersiz durulama uygulanması.           ->            - Her yıkama için durulama en az 3 defa, en az 5 dakika uygulanmalıdır.
- Yüksek miktarda yumuşatıcı kullanılması.           ->            - Yumuşatıcı miktarı talimatlara göre kontrol edilmelidir.
- Ütüleme sıcaklığının çok yüksek olması.           ->            - Ütü sıcaklığını ve ütülenme süreleri kontrol edilmelidir.

Beyaz çamaşırların boyanması

- Renkli ve beyazların ayrı yıkanmaması.           ->            - Beyazlar ile renkliler mutlaka ayrı yıkanmalıdır.
- Beyaz çamaşırlar arasına renk verici
yabancı madde karışması.

MUTFAKLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TAVSİYELER

Bulaşıkların lekeli çıkması

- Bulaşıkların sepetlerde sınıflandırılmadan yıkamaya verilmesi.          ->          - Bulaşıklar mutlaka sınıflandırılarak sepetlere dizilmelidir.
- Çukur kapların (bardak kasa vb.) ters çevrilmeden yıkamaya verilmesi.         ->          - Çukur kaplar ters çevrilerek makineye verilmelidir.
- Makine programı kaynaklı hatalar.         ->          - Makine yıkama, durulama ve kurutma süreleri kontrol edilmelidir.
- Makine sıcaklıklarının uygun değerlerde olmaması.         ->          - Ön yıkama sıcaklığı azami 45°C, yıkama sıcaklığı 55-65°C, durulama sıcaklığı 80-95°C olmalıdır.
- Küçük malzemeler (çatal, kaşık vb.) için sepet kullanılmamış olması.         ->          - Küçük malzemelerin üst üste binmesi önlenmeli, sepetlere dizilerek yıkamaya verilmelidir.
- Yıkama suyu ile durulama suyunun birbirine karışmış olması.         ->          - Yıkama bölmesi ile durulama bölmesi arasındaki perdeler kontrol edilmelidir.
- Ön sıyırma işleminin yapılmamış olması.         ->          - Ön sıyırma işlemi her bulaşığa özenle uygulanmalıdır.
- Bulaşıkların uzun süre bekletilmesi.         ->          - Bulaşıklar bekletilmeden yıkamaya verilmelidir.

Bulaşıkların ıslak çıkması

- Yetersiz durulama sıcaklığı.         ->          - Durulama suyunun sıcaklığı 80-95°C arasında olmalıdır.
- Yetersiz durulama maddesi miktarı.         ->          - Durulama maddesi besleme miktarı kontrol edilmelidir.
- Yetersiz kurutma sıcaklığı.         ->          - Kurutma fanının yeterliliği ve sıcaklığı kontrol edilmelidir.

 

GENEL MEKANLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TAVSİYELER

Banyo yüzeylerinde oluşan aşınma ve yıpranmalar

- Yanlış kimyasal kullanımı.          ->          - Aside dayanıksız yüzeylerde yüksek asitli ürünler kullanılmamalıdır.
- Yanlış ekipman kullanımı.          ->          - Porselen ve metal yüzeyleri çizecek, yıpratacak ekipman ile
temizlik yapılmamalı, yumuşak malzeme kullanılmalıdır.

Banyo ve tuvaletlerin kötü kokması.

- Temizliğin yetersiz olması.         ->          - Tuvalet ve pisuarların düzenli olarak V-309 ile temizlenmesi gerekir.
- Yanlış kimyasal kullanılması.         ->          - Tuvalet ve pisuarların iç kusmında V-309 dışında bir ürün kullanılmaması gerekmektedir.
- Havalandırma sorunları.         ->          - Banyo ve tuvaletlerin havalandırma kanalları kontrol edilmeli, gider deliklerinin kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
- Pisuar temizliğinin yeterli olmaması ya da sifonlarının çalışmaması.         ->          - Üre kaynaklı kokuların önüne geçilmesi için pisuarlarda düzenli olarak V-309 kullanılmalıdır.

Metal yüzeylerde kararma

- Yeterli temizlik yapılmaması sonucu oluşan oksit tabakası.         ->          - Metal yüzeyler temizlendikten sonra V-315 ile parlatılarak oksitlenmesi engellenmelidir.
- Yanlış ve düzensiz uygulama yapılması.         ->          - Düzenli olarak temizliği yapıldıktan sonra parlatma uygulanarak yüzeylerin hava ile teması kesilmelidir.

ZEMİN BAKIMLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TAVSİYELER

Yüzeylerde aşınma (mermer, vinleks, marley vb.)

- Yüzeylerin cilasız olması.              ->              - Mermer yüzeyler için V-320 cila, polimer yüzeyler için V-319 ile uygulama yapılmalıdır.
- Yetersiz ve yanlış bakım yapılması.             ->              - Cilalı yüzeylerin bakımının belirli periyotlarla yapılması, cila önrünü uzatır.
- Yoğun kullanım ver kirlilik.             ->              - Girişlere paspas konularak kirlenme azaltılmalıdır. Yoğun kullanılan yüzeylerin temizlik ve bakımı daha sık yapılmalıdır.
- Kirli temizlik ekipmanı kullanmak.             ->            - Her temizlik öncesi paspas, mop ve diğer malzemelerin temiz olduğundan emin olunmalıdır.

Cilalı ve parlak yüzeylerde dalgalanmalar

- Yanlış temizlik maddesi seçimi.             ->              - Parlak yüzeylerde V-317 gibi leke bırakmayan ürünler ile temizlik yapılmalıdır.
- Yanlış uygulama sonucu temizlik ekipmanının iz bırakması.             ->              - Sabun esaslı maddeler ile temizlik sonrası iz kalmaması için mutlaka durulama yapılmalıdır.
- Temizlik ekipmanının kirli olması.             ->              - Her temizlik öncesi paspas, mop ve diğer malzemelerin temiz olduğundan emin olunmalıdır.

 

HALI BAKIMLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE TAVSİYELER

Halılarda oluşan bölgesel lekeler.

- Halı üzerine yiyecek-içecek ve diğer leke oluşturan maddelerin temas etmesi.             ->              - V-312, V-313 ürünleri leke çeşidine ve talimatına göre uygulanmalıdır.

Yıkama sonrası bölgesel lekelenme.

- Yanlış yıkama uygulaması.            ->              - Yıkama şekli ve metodu, talimatlara uygun olarak yapıldığı kontrol edilmelidir.
- Bölgesel lekeler üzerinde leke sökücülerinin kullanılmaması.            ->              - Zor lekeler görüldüğü anda bölgesel leke çözücüler ile temizlenmelidir.

Yıkama ya da vakum makinelerinde köpük oluşumu.

- Halı şampuanının yüksek miktarlarda kullanılması.            ->              - Köpük kesici ürününün talimatlara göre kullanılması köpük oluşumunu engelleyecek ve mevcut köpüğü yok edecektir.
- Halı yüzeyindeki yüksek kirlilik.            ->              - Köpük kesici ürününün talimatlara göre kullanılması köpük oluşumunu engelleyecek ve mevcut köpüğü yok edecektir.